ورود اعضای کمیسیون همکاری ایران و روسیه به اصفهان - مشکین

ورود اعضای کمیسیون همکاری ایران و روسیه به اصفهان

ایرنا- اصفهان- وزرای نیروی ایران و انرژی فدراسیون روسیه ، روسا و دیگر اعضای پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی این دو کشور دوشنبه شب وارد اصفهان شدند.عکس از رسول شجاعی .*7

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار